Hällungebygdens Honung

Hällungebygdens Honung är ett litet nystartat företag som producerar honung och bivax-ljus i bygden kring sjön Hällungen utanför Stenungsund.
Vi som driver det är jag Dorte och min sambo Per. Vi har bott tillsammans i Svenshögen i 10 år.
Bikuporna, vår utrustning och det spännande kunskapsfundament om biodling som vi bygger verksamheten på har gått i arv i Pers släkt sedan hans farfar började med biodling på Österlen i början på 60-talet. På Österlen finns majoriteten av landets äppelodlingar och därmed en gedigen kunskap och tradition av biodling som är helt avgörande för fruktskörden.
Vår bygd kring sjön Hällungen är en levande byggd i utveckling med många människor som bor och verkar för en hållbar omställning i vårt samhälle.

honungskaka